De overlast van (hoog)water

Ook in onze regio neemt de wateroverlast toe. De gemeente Beesel monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio.

Lokaal zijn al een aantal maatregelen genomen en waarschuwingen afgegeven.

We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren. Ga niet kijken vanwege de kans op verzakkingen, maar ook om hulpdiensten niet te hinderen.

Lees meer over hoogwater.

UPDATE 18 juli 19:45 –  Opruimen gestart, resterende zandzakken worden opgehaald

Nu het water gezakt is en de mensen terug naar huis mogen is het opruimen begonnen. Mensen die zandzakken alvast kwijt willen kunnen deze tot 21.00 uur naar de markt in Beesel brengen. En vanaf maandag 19 juli 8.00 uur ook weer.
Voor inwoners die die mogelijkheid niet zelf hebben wordt er een ophaalronde georganiseerd. Laat de zandzakken dan gewoon buiten liggen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Skip to content