De overlast van (hoog)water

Ook in onze regio neemt de wateroverlast toe. De gemeente Beesel monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio. Lokaal zijn al een aantal maatregelen genomen en waarschuwingen afgegeven. We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren. Ga niet kijken vanwege de kans op verzakkingen, maar ook om hulpdiensten niet […]